Materialen

SDQ en faire diagnostiek

De Strenghts and Difficulties Questionaire, (SDQ) is een kort screeningsinstrument voor kinderen en jongeren dat gratis te gebruiken is binnen de gezondheidszorg en dat gedrag, emoties en relaties bevraagt.

Faire diagnostiek m.b.t. CBCL

Een vaak gebruikte vragenlijst, waarbij een aantal opmerkingen geformuleerd werden, in functie van een fair gebruik.

Faire diagnostiek m.b.t. PMT-K2

Deze test biedt mogelijkheden tot gebruik bij kinderen vanaf het 5de leerjaar lager onderwijs tot het 3de jaar secundair onderwijs.