Meer lezen

 • Diagnostiek bij allochtonen. Schoolpsychologisch onderzoek ...

  Walter Magez en Hildegard Stinissen

  Verschenen in 2010 - 9789078331827 2010
  De bundel is bedoeld als een introductie in de diagnostiek bij allochtonen ten aanzien van intelligentie en cognitieve vaardigheden. Naast een exploratie van algemene thema's die belangrijk zijn bij deze diagnostiek, biedt de bundel ook onmiddellijk praktisch bruikbaar materiaal. De auteurs richten zich tot de practicus en het geheel moet dan ook vanuit dat perspectief bekeken worden. Zij willen bijdragen tot de competentie van de diagnosticus. De publicatie is een herziene en uitgebreide versie van de eerste druk uit 2003. Deze versie wil aansluiten bij de nieuwste theorieën over intelligentie. Het CHC-model loopt dan ook als een rode draad doorheen de testbesprekingen.
 • Toetsstenen faire diagnostiek

  Cré Jos, Magez Walter, Willems Lieve, Olieslagers kris, Van den Bosch Rita, Cocquet Edgard, Vancouillie Michèle

  90-78331-49-0 2008
  Faire diagnostiek ten aanzien van allochtone en kansarme leerlingen krijgt terecht meer en meer aandacht binnen de CLB-wereld en de wetenschappelijke wereld. Faire diagnostiek betekent kwaliteitsvolle en zorgzame diagnostiek bij kansarmen en allochtonen. Dit betekent dat men rekening houdt met mogelijk storende factoren ("bias") bij de meting en dat men bij de interpretatie en indicering rekening houdt met de contextfactoren van kansarmoede en etnische afkomst, om onderschatting en foute inschatting te vermijden. De doelstellingen van faire diagnostiek sluiten aan bij het "Begeleidingstraject voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften" (BGT). Ook de ontwikkelingen in het kader van Handelingsgericht Diagnostiek (HGD) en Handelingsgericht Werken (HGW) streven naar "faire diagnostiek". De "Toetsstenen faire diagnostiek" worden daarom ook opgebouwd binnen deze kaders van HGD/HGW en BGT. Soms vergen de werkingsprincipes van HGD en BGT een "vertaling" naar allochtonen en kansarmen, vandaar dit basiswerk. De toetsstenen zijn bedoeld voor practici, professionelen, betrokken bij de diagnostiek om hen toe te laten de kwaliteit van de diagnostiek t.a.v. de doelgroep te verbeteren.