Laatste update: 19/10/2018

Faire diagnostiek, een kwaliteitsvolle en zorgzame diagnostiek bij kansengroepen

Binnen de CLB-sector, en bij diagnostici buiten deze sector, leeft een terechte bekommernis om kwaliteitsvolle en ethisch verantwoorde diagnostiek te hanteren bij leerlingen in kansarmoede en/of met een migratieachtergrond.
Doorheen het diagnostisch proces maken wij een onderscheid tussen leerlingen met problemen ten gevolge van de ontwikkelingscontext van kansarmoede of etniciteit en leerlingen met problemen van een andere orde zoals leer- en ontwikkelingsstoornissen. Beide groepen vragen een andere indicering en interventie. 
Met de doelstellingen van faire diagnostiek willen we de deskundigheid van diagnostici verhogen ten aanzien van deze doelgroepen.