Lokale Overleg Platforms (LOP)

  • Is er nog toekomst voor de Lokale Overlegplatforms?

    Het decreet betreffende gelijke onderwijskansen – I van 28 juni 2002 voorzag in de oprichting van lokale overlegplatforms. Deze gaven mee vorm aan het lokale gelijke kansenbeleid. In de beleidsnota onderwijs 2014-2019 staat aangegeven dat de LOP werking overgedragen wordt aan de lokale besturen (gemeenten). VCLB kansenbevordering bundelde enkele bedenkingen en concludeerde dat ondersteunende netwerken, die vanuit gedeelde verantwoordelijkheden, gelijke kansen initiatieven nemen noodzakelijk blijven.