Laatste update: 26/08/2013

Leren en cognitie

Je vindt hier achtergrondinformatie en inspiratie om aan de slag te gaan met leerlingen die het moeilijk hebben met leren en studeren. Huiswerkbeleid, leerstijlen maar ook leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie) en elementen die het leren belemmeren zoals ADHD en hoogbegaafdheid verdienen onze aandacht.

Leerlingen willen zich begrepen en gesteund voelen. Ze willen verder geholpen door CLB-medewerkers die weten wat er met hen aan de hand is. Ze verwachten van die CLB-er ook advies, tips en remediëring. Daartoe willen wij hier ons steentje bijdragen.

In de kijker...