Laatste update: 30/10/2013

Vragen over motoriek in het CLB

Vraag het aan het CLB...  
 
Ouders, leerkrachten en leerlingen kunnen bij het CLB terecht voor zorgvragen over motoriek en ontwikkeling. Dit is een onderdeel van het leerlinggebonden aanbod, zoals beschreven in het BVR operationele doelstellingen.
Vragen over motoriek behandelen we niet anders dan andere zorgvragen. We vertrekken van de vraag van de cliënt en bieden de volgende kernactiviteiten aan: onthaal, vraagverheldering, verstrekken van informatie en advies, diagnose, kortdurende begeleiding en samenwerking met het netwerk. Dit alles geruggesteund door het ganse team. 
 
Hoe we dit concreet gestalte geven is beschreven in het Prodia Protocol Motoriek. 
Reeds in 2010 ontwikkelde een netoverstijgende werkgroep binnen VCLB een visie, een werkmethode (stappenplan) en instrumenten voor het omgaan met vragen over motoriek bij kleuters. Deze visie vinden we integraal terug in het Prodia Protocol. De instrumenten die door de werkgroep werden (ontwikkeld en) aanbevolen zijn eveneens mee opgenomen. U vindt alles terug op de website van Prodiagnostiek