Laatste update: 18/10/2019

VCLB visie op preventieve gezondheidszorg

 
We hebben als Vrij CLB Netwerk een visie op wat preventieve gezondheidszorg is en hoe we de gezondheidszorg voor leerlingen graag in de toekomst willen uitbouwen. 
 
Ook netoverstijgend hebben we ons gebogen over een gezamenlijke visie op PGZ binnen het nieuwe decreet.
De visie en het begrippenkader werd in de verschillende netten goedgekeurd.
 
2016: PGZ in de toekomst - een standpunt dat we formuleerden bij de besprekingen in aanloop naar het decreet leerlingenbegeleiding.
2014: PGZ in CLB - hoe we de concrete invulling van preventieve gezondheidszorg zien.
2003: Visietekst PGZ - de fundamenten, die ook vandaag nog steeds actueel zijn.
 
Bestanden