Laatste update: 10/12/2019

Luizen en neten

In de werkgroep PGZ werd een protocol ontwikkeld om het probleem van luizen op school beheersbaar te houden. U vindt op deze pagina het protocol zelf maar ook 2 power-points, die kunnen helpen om het protocol kenbaar te maken en verder materialen, die op diverse manieren kunnen ingezet worden. 
 
En omdat het ook wel eens luchtiger mag van toon... een Caleidoscoop artikel geschreven door een Hoofdluis, om CLB'ers, leerkrachten en ouders te tonen dat luizen best vervelend kunnen zijn, maar dat ze ook onschadelijk zijn. Scholen hebben dit artikeltje al gebruikt bij hun ouderraad.  
 
 

Aandachtspunten bij het protocol omtrent het beheersbaar houden van luizen op school (december 2019):

-          Het protocol omtrent het beheersbaar houden van luizen op school werd ontwikkeld in 2012, sinds november 2018 zijn er geen producten op chemische basis (pesticiden) meer beschikbaar voor de behandeling van hoofdluizen. Deze producten vormden een risico op allergische reacties en konden resistentie met zich meebrengen.

De beschikbare behandelmethodes zijn momenteel de “nat-kam methode” en gebruik van producten op basis van Dimeticon, Isononyl isononoaat (INN), Octaandiol, Isopropylmyristaat en Oligodescene olie. Deze producten hebben een silicone achtige structuur en leggen een verstikkende film rond de luizen waardoor de luizen uitdrogen.  Het blijft belangrijk om steeds de richtlijnen op de bijsluiter te volgen en indien nodig raad te vragen aan uw apotheker.

-          In het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding hebben scholen een duidelijke rol gekregen in het uitschrijven van een zorgbeleid. Een gezondheidsbeleid en een beleid rond luizen horen daarbij. Als CLB hebben we op niveau 0 en 1 een ondersteunende en adviserende rol.

In het protocol wordt soms verwezen naar de “actieve” rol die het CLB opneemt. Vb.: klassikale luizencontrole (droog controle) bij scholen die niet beschikken over een kriebelteam en waar het luizenprobleem niet onder “controle” geraakt. Dit doen we als CLB NIET (meer). Wat we wel doen is schoolondersteuning rond het thema hoofdluizen.: vb.: hoe luizen uit de taboesfeer krijgen en houden? Hoe luizen beheersbaar houden op school? Hoe ouders en leerlingen informeren als school? Hoe gepast communiceren naar ouders en leerlingen? De opstart van een kriebelteam mee ondersteunen,…

-          Geraakt het luizen probleem niet opgelost bij een bepaalde leerlingen/ haardgezinnen, dan kan het CLB een meer actieve rol opnemen. Het CLB kan dan een traject starten en deze leerling of gezin mee begeleiden en opvolgen. De school moet wel eerst kunnen aantonen dat ze voldoende acties ondernomen heeft voor ze een aanmelding doet bij het CLB.