Laatste update: 31/03/2015

Medisch consult

Medische consulten aanbieden is één van de verplichte activiteiten van het CLB.
Dit beoogt op de eerste plaats lichamelijke problemen vroegtijdig op te sporen. Op wetenschappelijke wijze werd onderzocht welke problemen dit zijn en op welke eenvormige manier ze kunnen opgespoord worden. Daarom gebeuren de onderzoeken volgens vaste protocollen. Deze protocollen zijn de Standaarden, die door de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ) werden opgesteld.
Natuurlijk hebben we bij de onderzoeken ook oog voor vragen van de leerling en is er tijd voor een gesprek. 
 
Welke leeftijd welk onderzoeken? 
Het BVR Operationele doelstellingen beschrijft op welke leeftijd welke onderzoeksitems.  Voor een overzicht kan u links klikken. 
 
Op welke manier onderzoeken? 
Hoe we bij een consult te werk gaan wordt slechts zeer summier in dit BVR beschreven. Onze leidraad is hier de Wet op de Patiëntenrechten, het Decreet Rechtspositie Minderjarigen, de Wet op de Privacy... 
 
Om het juridisch en deontologisch kader van de consulten te belichten ontwikkelde VCLB 2 dossiers
-  Het CAJO-dossier 'Het medisch consult IN het bad van de wetgeving': omschrijft bij elk aspect van het consult welke regelgevingen van toepassing zijn en wat dit betekent voor de werking.
- Het dossier 'Het medisch consult NA het bad van de wetgeving': geeft bij elk aspect van het consult voorbeelden van good practices en biedt een aantal opritten om na te denken over de dagdagelijkse praktijk in uw centrum. 
 
Oproep good practices
We willen op de website een schatkist van concreet materiaal – good practices - samenstellen en ter beschikking stellen van de centra. Hiervoor putten we graag uit de rijke verzameling aan materiaal i.v.m. CLB-werking en consulten dat reeds in veel centra aanwezig is: posters, folders, stickers, brochures, teksten (voor ouderkrantjes, websites e.d.), PowerPoints... voor ouders, leerkrachten, scholen… Ook educatief materiaal, creatieve vragenlijsten… voor leerlingen. Heb je in jouw centrum materiaal dat mag gezien worden, dan is dit heel welkom bij Lieve Feys en Trees Ameloot. In ruil kan je mee genieten van creatieve producten van de andere Vlaamse centra.