Laatste update: 30/10/2013

Een selectief neurologisch onderzoek

De motorische ontwikkeling van een kind kan erg grillig verlopen. De ontwikkeling kan vertraagd zijn, de bewegingen niet vloeiend; we zien bijbewegingen, tics, overbeweeglijkheid, hyperlaxiteit of net stramme bewegingen... 
Moeten we dit als pathologisch beschouwen of niet? Is er mogelijk een neurologische basis voor de problemen?
 
Sommige signalen zullen bij de arts een lampje doen branden: vanuit zijn/haar kennis van neurologie rijst een vermoeden van een mogelijke neuropathologie. In dit geval is een vroege verwijzing naar de juiste dienst erg belangrijk. 
Voor deze situatie werd het selectief neurologisch onderzoek door de CLB-arts ontwikkeld. Het instrument laat de arts toe, niet om een diagnose te stellen, maar om een vermoeden te staven (of te weerleggen) en zo een verwijzing grondig te motiveren, zowel naar de ouders als naar de instantie waar wordt naar verwezen (neurologische dienst). 
.
Het instrument werd ontwikkeld door enkele CLB-artsen in samenspraak met prof. de Cock (dienst kinderneurologie van het UZ en COS Leuven).  Het heeft tot doel om aandoeningen van het centraal of perifeer zenuwstelsel en spieren, die zich manifesteren onder de vorm van motorische symptomen, vroeg op te sporen en gedocumenteerd te verwijzen.
Het is geen screeningsinstrument maar wordt uitgevoerd in overleg met het team tijdens het diagnostisch traject.
U vindt hier alle informatie over het instrument en nuttige documentatie.