Laatste update: 15/03/2016

Groeiboek volgroeid!

Het laatste deel van Groeiboek, 'Sociale emotionele en morele ontwikkeling' is verschenen en daarmee is reeks volledig. Groeiboek is een zorgsysteem voor kleuterleidsters om goed te antwoorden op specifieke zorgvragen van kleuters en sluit aan bij de protocollen diagnostiek van Prodia. Het ondersteunt scholen en CLB's bij de realisatie van het zorgcontinuüm in de fasen van verhoogde zorg en uitbreiding van zorg.
 
Bestellen kan via de website van VCLB-service.
 
 

In de kijker...

Groeiboek inleiding

Groeiboek is een zorgsysteem voor kleuterleidsters om goed te antwoorden op specifieke zorgvragen van kleuters. Lees meer