In de kijker...

Project Verbondenheid

Onaangepast gedrag als gevolg van een problematische of afwezige relatie tussen pleger en slachtoffer. Vanuit dit idee werd het 'project verbondenheid' ontwikkeld: zorgen voor deugdzame relaties tussen leerlingen heeft een sterke preventie waarde in het voorkomen van onaangepast gedrag. Lees meer