Laatste update: 03/07/2020

Werken met intermediairen

Wie is het best geplaatst om actie te ondernemen? Wanneer je na overleg tot de conclusie komt dat je beter via de leerkracht verandering bij een leerling probeert te realiseren, biedt consultatieve leerlingenbegeleiding belangrijke kapstokken die je samenwerking met de leerkracht ondersteunt.
 
 
 
Lees meer in Caleidoscoop: 
 
 
artikels voor 2010 
  • Maria De Beuckeleer. Consultatieve leerlingbegeleiding in het middelbaar onderwijs. Omgaan met ongewenst gedrag in de klas. 1998, 10:6, 40. pdf 8 MB
  • Erik Vercammen & Mieke Bogaerts. PMS-centrum en leerkrachten samen op weg. Consultatieve leerlingbegeleiding. 1998, 10:6, 4. pdf 9 MB
  • Lucas Gellynck. Consultatieve leerlingbegeleiding: ook omgaan met weerstand. 1998, 10:1, 16. pdf 11 MB
  • Hilde Van den Brande & Wim Meijer. Consultatieve leerlingbegeleiding. Een nieuwe benadering. 1997, 9:4, 4. pdf 15,5 MB