Laatste update: 07/01/2020

Gezond en wel

Gezondheidszorg binnen de CLB's omvat een brede waaier aan activiteiten gaande van preventie naar curatie. Wat betreft preventie vindt u inspiratie op de deelsites schoolondersteuning, preventie en proactief (onder methodieken en kaders).

Op deze deelsite vindt u meer informatie over de consulten en begeleidingsopdracht (motoriek, neurologisch onderzoek).
Verder houden we u graag op de hoogte over wie met wat bezig is op de Koepel. .
En tenslotte zijn er steeds verwijzingen naar actualiteit en naar boeiende lectuur, gesprokkeld uit de studiedagen. Zo blijft u op de hoogte.

In de kijker...