Laatste update: 05/03/2018

Leerlingvolgsysteem

Het LVS-VCLB is een leerlingvolgsysteem, ontwikkeld door VCLB vzw, de koepelorganisatie van de Vlaamse Vrije Centra voor Leerlingbegeleiding en is verkrijgbaar bij uitgeverij Garant. Het bevat ondermeer signaleringstoetsen waarmee de leerlingen van nabij kunnen worden gevolgd bij hun voortgang in de belangrijkste leerstofdomeinen.


Het LVS-VCLB werd ontwikkeld in de periode 1997-2006. Het bevat toetsen, analyse-instrumenten en handelingssuggesties voor de domeinen technisch lezen, spellen en wiskunde (basisonderwijs).
Met vragen in verband met het praktisch gebruik van het LVS-VCLB kan u terecht bij uw begeleidend CLB.
 
Herwerking vanaf 2012-2013
Elk goed diagnostisch instrument moet regelmatig geüpdate worden om voldoende betrouwbaar te blijven. Vanuit deze zorg voor kwaliteitsvolle diagnostiek startte VCLB-vzw in 2011-2012 een project op waarin het volledige LVS-VCLB zal geactualiseerd worden vanaf 2012-2013. De toetsen worden inhoudelijk bekeken en waar nodig aangepast, er worden nieuwe normen berekend en er komt een nieuwe uitgave. De resultaten van dit project zullen jaar na jaar beschikbaar komen voor gebruik. Lees meer over de vernieuwing...
 
Samenwerking met Centrum voor Schoolfeedback
Voor de vernieuwing van het LVS Wiskunde hebben we een samenwerking opgezet met het Centrum voor schoolfeedback. We willen zo onze toetsen bruikbaar maken voor een dubbel doel: zowel het opvolgen van de leervorderingen van individuele leerlingen als het ondersteunen van scholen in hun interne kwaliteitszorg.
Op 1 januari 2018 stopte het centrum voor Schoolfeedback haar activiteiten. Ons LVS staat echter zeker ook op zich en het al dan niet verderzetten van de samenwerking met Schoolfeedback verandert niets aan de waarde of inzetbaarheid van onze toetsen. 
 
Initiatiefnemer
Het LVS-project werd opgestart door de koepel van de Vrije Psycho-medisch-sociale Centra (CSBO) en daarna overgenomen door de koepel van de Vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding (VCLB).

Projectmedewerkers
Ann Van Rompaey
Imke Vandenberghe
Lieze Kennes 
 
Andere medewerkers
Projectcoördinator: Christine Vonckx
Statistiek: Renilde Wuyts