Laatste update: 02/02/2016

Over de LVS-vernieuwing

Iedereen die begaan is met kwaliteitsvolle diagnostiek inzake lezen, spellen, rekenen is het erover eens dat het LVS-VCLB een goed concept is. De kracht van het systeem zit in de combinatie van signalering (op basis van systematische opvolging van leerlingen via 2 of 3 meetmomenten per leerjaar), analyse en handelen. Het systeem wordt op dit moment nog intensief gebruikt in basisonderwijs, en vormt een prima basis voor zorgoverleg tussen school en CLB. In die zin kadert het ook perfect in de filosofie van Prodia, waarin school en CLB constructief samenwerken in een continuüm van zorg. Het is dan ook logisch dat in de protocollen lezen/spellen en rekenen van Prodia naar het LVS-VCLB verwezen wordt.

Bovendien kunnen we er niet naast kijken dat minstens sommige onderdelen van het LVS-VCLB dringend toe zijn aan actualisering. Er komt immers meer en meer (terechte) kritiek op het feit dat de normen niet meer actueel genoeg zijn.

Deze argumentatie deed de Raad van Bestuur in april 2011 beslissen om haar fiat te geven voor de herwerking van het onderdeel technisch lezen van LVS-VCLB (schooljaar 2011-2012). Tegelijkertijd vroeg de Raad van Bestuur om een nota op te maken voor een gefaseerde herwerking van de andere onderdelen van het LVS-VCLB, én vestigde de Raad van Bestuur de aandacht op de nood aan diagnostische instrumenten voor CLB-medewerkers.

Tijdspad
De CLB-medewerkers beschikken tegen september 2018 over actuele en genormeerde diagnostische instrumenten die ze kunnen inzetten bij individueel diagnostisch onderzoek bij leerlingen uit de hogere jaren van basisonderwijs (voor technisch lezen) en bij leerlingen tot en met 2de graad secundair onderwijs (voor technisch lezen, spellen en wiskunde).
 
2012-2013:
 • Normeringsonderzoek TODIO-L (Toets Diagnostisch onderzoek Lezen): L4-L6 en SO1-SO4
 • Studie en ontwikkeling LVS- wiskunde L1-L2
2013-2014:
 • Normeringsonderzoek LVS-wiskunde L1-L2
 • Studie en ontwikkeling LVS-wiskunde L3-L4
2014-2015:
 • Normeringsonderzoek LVS-wiskunde L3-L4
 • Studie en ontwikkeling LVS-wiskunde L5-L6
 • Studie en ontwikkeling TODIO-W (Toets Diagnostisch onderzoek Wiskunde) SO1-SO4
2015-2016:
 • Normeringsonderzoek LVS-wiskunde L5-L6
 • Normeringsonderzoek TODIO-W  SO1-SO4
 • Studie en ontwikkeling LVS-spelling L1-L6
 • Studie en ontwikkeling TODIO-S (Toets diagnostisch onderzoek Spelling) SO1-SO4
2016-2017:
 • Normering LVS-spelling L1-L6
 • Normering TODIO-S SO1-SO4
 
Wie doet wat?
Coördinatie: Christine Vonckx (verantwoordelijke L&S) 
Projectwerkgroep: Ann Van Rompaey, Imke Vandenderghe.en Lieze Kennes