Laatste update: 05/03/2013

Groeiboek inleiding

Groeiboek is een zorgsysteem voor kleuterleidsters om goed te antwoorden op specifieke zorgvragen van kleuters.

Dit gebeurt door de zorg op een systematische manier te signaleren en te analyseren en door te handelen en te evalueren. Hulpmiddelen hiervoor zijn een signaleringsrooster, een kinddossier, analyse- en opvolgformulieren en een handelingsplan met een interventierooster. Referentiekaarten en katernen bieden inhoudelijke ondersteuning voor verschillende ontwikkelingsdomeinen.

De extra zorg gebeurt steeds in overleg met de ouders en wordt ondersteund door het zorgbeleid van de school en door het CLB