Laatste update: 28/09/2017

Waar haalden we onze inspiratie?

Het is altijd onze bekommernis geweest de inhoud van PGZ binnen CLB een vernieuwende  inhoud te geven, die aansluit bij maatschappelijke behoeften en duidelijke doelstellingen.
Deze basis moet voldoende fundamenteel zijn om de invulling van PGZ te dragen niet alleen nu maar ook in de toekomst.
Daarnaast is het belangrijk dat zij aansluit bij de werking van het CLB in zijn geheel en rekening houdt met de mogelijkheden, die het CLB heeft (kosten/baten).
 
Inspirerend hierbij zijn:
  • Advies over leerlingenbegeleiding  -  tekst van VSK
  • "Van wantrouwen tot dialoog"  -  tekst van Recht Op
  • Vitaminen voor een gezondheidsbeleid op school -  tekst van de VLOR
  • Het BVR Operationele Doelstellingen
  • Preventieve Jeugdgezondheidszorg in Vlaanderen The State of the Art  -  tekst van de VWVJ 
 
Wij werken daar uiteraard niet alleen aan, maar proberen onze theoretische inzichten ook te toetsen bij andere betrokkenen.Deze zoeken wij op de eerste plaats in eigen huis: de collega's van het Vormingscentrum vormden al een gewaardeerd klankbord en ook op een 2-tal directievergaderingen bespraken wij de elementen van deze basis.
Telkens werd onze benadering gunstig onthaald.
Wij vinden het echter minstens zo belangrijk dit gesprek ook te voeren met diegenen, die iedere dag instaan voor de realisatie van de preventieve gezondheidszorg in het CLB.

Wij hielden daartoe twee provinciale gespreksrondes

In het schooljaar 2007-2008 hielden we  een eerste gespreksronde in 3 provincies.
Een  tweede provinciale gespreksronde volgde in 2009-2010
 
Bestanden