Laatste update: 15/02/2013

Algemene (schoolse) ontwikkeling

Schoolrijpheid
Schoolrijpheid is meer dan wat testen meten. De inschatting van de kleuterleidster , de indrukken van ouders en de resultaten van Toetertest geven samen een indicatie of een kind schoolrijp is. Toeters (en Kontrabas) geven een betrouwbare voorspelling welke kinderen op welke vlakken extra aandacht nodig hebben. Zo kan de kleuterleidster daar op in spelen. 
Zijn er twijfels dan is verdere observatie en/of onderzoek wenselijk en is de stap naar het CLB aangewezen.

Leerplannen en curricula
Als je weet hoe het curriculum (lezen, spelling en wiskunde) is opgebouwd, kan dat een hulp zijn voor het analyseren van toetsen. Het biedt natuurlijk ook een meerwaarde bij de voorbereiding van een MDO.

Curriculumdifferentiatie
Voor sommige leerlingen volstaan stimulerende en compenserende maatregelen niet meer. Voor deze leerlingen kan curriculumdifferentiatie noodzakelijk zijn. We werken voor hen dan met individuele leerlijnen. 
  
Een leerlingvolgsysteem helpt de scholen om de vooruitgang van de leerlingen in kaart te brengen. Hierdoor is opvolging van alle leerlingen mogelijk. De leerkracht krijgt ook een duidelijk beeld van welke leerlingen extra hulp nodig hebben.
Het LVS-VCLB wordt sinds 2011-2012 volledig herwerkt en vernieuwd.