Materialen

Gelijke onderwijskansen in de bijzondere bepalingen.

Het is voor een CLB een uitdaging om het thema gelijke onderwijskansen schoolspecifiek en concreet te maken. We reiken jullie enkele ideeën aan.

Samen groeien naar een kwaliteitsvolle kansenbevorderende werking: een ondersteunend reflectieschema

Deze ondersteunende tekst dateert van 2006 maar geeft nog steeds inspiratie om CLB intern na te denken over een kansenbevorderende werking.

Aanwending van de extra omkadering CLB voor kansarmoede 2009-2012

In deze 4 pagina's tellende tekst worden ideeën over het inzetten van de extra omkadering kansarmoede in de CLB centra aangereikt.