meer lezen

 • Onderwijsspiegel 2012

  In het jaarlijks rapport van de onderwijsinspectie vinden we een overzicht van de CLB-doorlichtingen van de voorbije drie schooljaren. In 15 centra lag de focus op kansenbevordering. De inspectie ziet heel wat positieve aspecten maar legt ook de vinger op de zwakke punten. Hun bevindingen geven stof tot nadenken en bijsturing. In het rapport, van pagina 37 tot en met 43, vind je de CLB-bevindingen
 • Dossier CLB: van wantrouwen naar dialoog. Mensen in armoede en CLB's samenwerken helpt

  Recht-OP-Kiel

  2009
  In een overzichtelijk dossier omschrijven mensen in armoede hun ervaringen met en verwachtingen tav de sector. Tevens formuleren ze aanbevelingen om de werking beter af te stemmen op de groep van mensen in armoede.
 • Iedereen gelijke kansen op school? Dat denken zij ervan.

  What do you think- rapport UNICEF

  Gaëlle Buysschaert en Maud Dominicy

  D2012/5606/11 2012
  Op 14 februari stelde UNICEF zijn nieuw rapport voor, het What do you think?-rapport “Iedereen gelijke kansen op school? Dat denken zij ervan. Het perspectief van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren van (on)gelijke kansen op school”. Het rapport (en zijn flankerende video) is een bundeling van diverse soorten input (verhalen, getuigenissen, illustraties, tekst, video clips, citaten, conferenties enz) en geeft de bevindingen en aanbevelingen mee van ruim 1000 maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren rond hun beleving van gelijke kansen op school. UNICEF België formuleert ook aanbevelingen, want de school heeft een rol te spelen in de strijd tegen ongelijkheden en moet fungeren als hefboom voor elk kind. Rapport en DVD zijn verkrijgbaar via Gaelle Buysschaert, Child Rights Officer UNICEF Belgium Keizerinlaan 66, 1000 Brussel Boulevard de l'Impératrice 66, 1000 Bruxelles T.: +32 2 230 59 70 gbuysschaert@unicef.be
 • Segregatie in het onderwijs overstijgen.

  Voor de vijfde maal op rij vroeg de Stichting aan het team van professor Dirk Jacobs van de ULB om een grondige vergelijkende analyse te maken van de PISA-tests in Vlaanderen en in de Federatie Wallonië-Brussel, dit keer op basis van de resultaten van 2015. Daaruit blijkt dat de prestatieverschillen tussen leerlingen ‘met’ en leerlingen ‘zonder’ een migratieachtergrond zorgwekkend blijven, ook al lijken ze wat af te nemen in de Federatie Wallonië-Brussel. Een van de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek luidt dat de segregatie tussen de leerlingen groot blijft, vooral met betrekking tot hun studieprestaties. Leerlingen uit kwetsbare milieus zijn aldus tweemaal het slachtoffer: ze ervaren niet alleen het negatieve effect van hun origine, maar gaan ook vaker naar scholen die hen minder stimuleren. Een geringe segregatie in het onderwijs in nochtans verenigbaar met een verhoogde effectiviteit. Meer info vind je terug via de publicatie, ZOOM en video-capsule.