Laatste update: 29/06/2012

GOK maakt plaats voor een nieuw en geïntegreerd SES-beleid in het gewoon basisonderwijs

De toelichting bij het nieuwe omkaderingsdecreet basisonderwijs, dat het kleuteronderwijs evenwaardig omkaderd als het lager onderwijs, bevat in de eerste plaats een weergave van de gelijke kansenaspecten die in de tekst zijn terug te vinden. Om het geheel wat overzichtelijk te maken wordt in de bijhorende tabel de vergelijking gemaakt tussen het GOK-beleid en de nieuwe SES-omkadering.