Regelgeving

  • Omkadering kansarmoede Vrije CLB's

    Deze tabel geeft een overzicht van de omkadering die de Vrije CLB's krijgen om een gelijke kansenwerking uit te bouwen. We brengen de periodes 2006-2009, 2009-2012, 2012-2014, 2014-2017 in beeld. Het totaal aantal omkaderingsgewichten over de netten heen blijft steeds constant op 135 eenheden. Op basis van het aantal GOK leerlingen dat een centrum telt, gebeurt er elke CLB-cyclus een herverdeling tussen de centra. Maw wat één centrum meer krijgt, verdwijnt bij een ander. Ondanks de toename van middelen voor onderwijs en de toename aan vragen blijft het totaal aantal omkaderingseenheden GOK voor de centra beperkt tot de 135 eenheden. Hoogste tijd dat het beleid de enveloppe GOK voor CLB openbreekt!
  • Nota nieuwe toelatingsvoorwaarden basisonderwijs

    In deze nota zetten we de nieuwe toelatingsvoorwaarden voor het lager onderwijs op een rij. Nu de taalproef verdwenen is, zijn een aantal nieuwe regels in de plaats gekomen, met consequenties voor onze werking.