Basisprincipes

Faire diagnostiek

Jos Cré en Luc Driesmans

Kwaliteitsvolle en zorgzame diagnostiek bij allochtone en kansarme leerlingen.

Faire diagnostiek - inleiding

Marleen Van den Mooter

De 10 criteria van faire diagnostiek, aanwezig doorheen het diagnostisch proces, zijn gesitueerd in de handelingsgerichte diagnostiek en het handelingsgericht werken.

Aan de slag met faire diagnostiek

deze powerpointpresentatie is een weergave van de studiedag "Aan de slag met faire diagnostiek" op 20 januari 2015, een netoverstijgend initiatief.