Laatste update: 19/01/2015

Toetertest

De Toetertest bepaalt niet of een kind rijp is voor het eerste leerjaar. De test gaat enkele vaardigheden na waarvan we weten dat ze een goede start in het eerste leerjaar ondersteunen. Schoolrijpheid is veel breder dan dat. Je kan dat niet op 1 moment en met 1 test meten. Veel belangrijker is wat de kleuterjuf en de ouders zien in de loop van het schooljaar.

Voorbeeldje?

Een belangrijk vak in de lagere school is rekenen. Daarom gaat de test bijvoorbeeld na of de kleutertjes kunnen tellen, of ze woorden als 'hoogste' en 'minder dan' goed begrijpen.
Bij de visuele oefeningen moet het kind verschillen en overeenkomsten tussen afbeeldingen zien en prentjes leren onthouden.

Leeftijdsverschillen

De test houdt rekening met de maand waarin het kind geboren is. Er zijn drie leeftijdscategorieën: januari-april, mei-augustus en september-december. Voor elke leeftijdscategorie zijn er andere normen.

Wat is het nut?

Het nut van de test zit in de mogelijke waarschuwing. Stel dat de juf zich zorgen maakt over kleuter en de Toetertest bevestigt die zorg. Dan geeft dat een aanwijzing om verder te kijken of het kind extra aandacht en zorg nodig heeft. Verder onderzoek is dan mogelijk.

En dan?

Als een kindje minder scoort op de Toetertest wordt op een later moment de Kontrabastest afgenomen. Ook die test geeft enkel aan of er mogelijk een risico is dat een kind een vaardigheid moeilijker zal aanleren. Er kan dan meer zorg gegeven worden waar nodig. Bijvoorbeeld: als de fijne motoriek weinig vloeiend is, zal dat voor schrijven extra aandacht vragen.

Samengevat

Die testen dienen om heel vroeg te signaleren waar een kind het moeilijk mee zou kunnen krijgen zodat de kleuterjuf daar kan op inspelen.