Laatste update: 02/03/2012

Zitten blijven...

Blijven zitten is soms zinvol. Bij vertraagde ontwikkeling en falende schoolresultaten wordt overzitten vaak gezien als de normale en enige oplossing.
 
Maar zo normaal is overzitten niet. Het kan soms nare gevolgen hebben. Vele oorzaken kunnen aan de basis liggen van mislukken op school en meerdere oplossingen zijn mogelijk.
 
Daarom is het van het grootste belang dat ouders, vanaf het ogenblik dat problemen de kop opsteken, praten met de leerkracht van hun kind. Nauw contact en samenwerking tussen ouders, school en CLB zorgen ervoor dat voor elk kind individueel de beste oplossing kan worden gevonden.
 
Het CLB beschikt over volledige en objectieve informatie en maakt je wegwijs in de onderwijsstructuren en -overgangen. Indien je je zorgen maakt, kan je dan ook steeds contact opnemen met je CLB.