Laatste update: 19/05/2015

Leren studeren

Je hebt interesse voor je studies, een juiste studiekeuze gemaakt, voldoende voorkennis verworven, degelijke uitleg gekregen in de klas, gestudeerd, realistische verwachtingen gekoesterd... en toch is er meer nodig om te slagen. Je moet uiteraard ook kunnen studeren!
 
Studeren kan je leren. Daarmee bedoelen we: leren zelfstandig en efficiënt je leerstof verwerken. 
Eerst moet je weten wat daar allemaal bij komt kijken. Dan ga je dat elke dag toepassen. Zo wordt studeren een goede gewoonte. Aan je studiemethode kan en moet je zelf werken!
 
Wat komt er allemaal bij kijken?
 1. Je organiseert. Je zorgt voor orde en hebt alles wat je nodig hebt bij de hand. Je zorgt voor genoeg licht en verluchting, voor voldoende plaats op je werktafel.
 2. Je werkt volgens een vast plan. Je vraagt je af wat er juist van je gevraagd wordt, stelt een werkplan op en voert dit uit. Tegelijkertijd controleer je of je er niet van afwijkt en nadien of je je doel bereikt hebt.
 3. Je gebruikt studietechnieken. Dit zijn methodes om de leerstof aan te pakken als onderstrepen, schema's maken, uit het hoofd leren, vragen stellen...
 4. Je ontwikkelt studievaardigheden. Dit is de handigheid om studietechnieken te hanteren. Je oefent in luisteren, lezen, begrijpen en structureren.
 5. Ook je werkhouding is van belang. Het gaat hier om de manier waarop je je werk uitvoert: je inzet, je aandacht en je nauwgezetheid.
 6. Zo kom je tot een eigen leerstijl, waarmee je goede resultaten kan behalen.
Wanneer loopt het mis?
Als je vaak dingen zegt als:
 • Gisterenavond kende ik het nochtans.
 • In de klas kan ik het, maar thuis niet.
 • Toetsen kan ik maken, maar examens niet.
 • Ik weet niet hoe ik geschiedenis moet leren.
 • Ik kan geen vraagstukken over elektriciteit oplossen.
Als je ouders zeggen:
 • Ze leert alles uit het hoofd.
 • Hij zit zo lang op zijn kamer, werkt hij wel?
 • Ze zit altijd te schrijven, toch heeft ze geen goede punten.
Als je leerkrachten zeggen:
 • Hij antwoordt naast de vraag.
 • Ze werkt niet grondig genoeg.
 • Hij doet te weinig.
 • Ze moet met meer inzicht studeren.
 
Hoe kan het CLB helpen?
Als je vragen hebt of je zorgen maakt over de manier waarop je leert, ga je best praten met je leerkracht(en). Leren studeren doe je in de eerste plaats op school. Je leerkrachten leren je dag na dag hoe je op een goede manier met de leerstof kan omgaan.
Je kan natuurlijk ook steeds contact opnemen met je CLB. Als er problemen zijn, helpen we je uitzoeken wat er aan de hand is. We praten met jou en, als je dat goed vindt, ook met je ouders en je leerkrachten.