Laatste update: 06/10/2016

Afwezigheden

Over afwezigheden en wat je daarover moet weten vind je heel wat informatie terug in het schoolreglement. Elke school regelt zelf hoe ze met afwezigheden omgaat. Sowieso geldt dat wie afwezig is moet kunnen verklaren waarom dat zo is. En je moet een briefje meebrengen naar school. Ben je ziek dan kunnen je ouders 4 keer per jaar een briefje schrijven voor maximum 3 dagen. Je moet een doktersbriefje hebben als je langer of vaker ziek bent of net voor of na een schoolvakantie ziekt valt. Ook tijdens examens moet je altijd een doktersbriefje hebben.

Wanneer mag je afwezig zijn? Als je...

 • ziek bent. 
 • naar een begrafenis moet van familie (tot de tweede graad: neven, nichten, tantes en ooms) of inwonenden. 
 • naar een huwelijk moet van familie (tot de tweede graad: neven, nichten, tantes en ooms) of inwonenden. 
 • door de rechtbank gedagvaard bent. 
 • naar een instelling voor bijzondere jeugdzorg gaat waar een vervangprogramma voor school is. 
 • een familieraad moet bijwonen. 
 • school onbereikbaar is (te veel sneeuw of een staking van het openbaar vervoer bijvoorbeeld). 
 • godsdienst een bepaalde feestdag heeft (bijvoorbeeld het offerfeest). 
 • in het secundair zit en het "topsportstatuut" hebt.
 
Vanaf 5 halve dagen afwezigheid moet de school het CLB aanspreken. Ben je 15 halve dagen afwezig dan waarschuwt de school de overheid. De overheid neemt dan contact op met je ouders. 
Ben je als leerjongere ongewettigd afwezig, dan moet jouw baas die dag(en) niet betalen. 
Te vaak afwezig zijn kan als gevolg hebben dat je het schooljaar opnieuw moet doen. 

Wie tijdens de les moet revalideren mag dat. 

Afwezig met toestemming van de school

In sommige gevallen kunnen je ouders toestemming vragen aan de schooldirectie voor een afwezigheid. Dat kan voor een:
 • periode als een dierbare gestorven is. 
 • verblijf in een zorgboerderij of een time-out. 
 • persoonlijke reden (een begrafenis van een vriend(in) bijvoorbeeld). 
 • deelname aan een culturele of sportieve manifestatie, als je daarvoor geselecteerd werd.
 • In sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden kunnen afwezigheden van kinderen van binnenschippers, kermis- en circusuitbaters en artiesten- en woonwagenbewoners gewettigd zijn.