Laatste update: 25/03/2015

Klaar voor de lagere school...

Waar gaat het om?
In de loop van de kleuterklas heeft de kleuter heel wat vaardigheden geleerd. Spelenderwijs doen kinderen haast ongemerkt allerhande ervaringen op dankzij de steun van ouders en school.
De meeste kinderen zijn rond de leeftijd van 6 jaar klaar om in het eerste leerjaar te starten en met plezier te leren lezen, schrijven en rekenen. Dat is een gemiddelde. Elk kind is uniek en ontwikkelt op een unieke manier en volgens zijn eigen tempo. Het kan dus van kind tot kind verschillen. De school probeert de verschillen tussen de kinderen goed op te vangen. De juffen en leraren doen hun best om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de noden van alle kinderen. 
 
Wat kan mijn kleuter al?
In de loop van de kleuterklas kan de kleuter:
 • lopen, fietsen en klimmen;
 • tekenen, binnen de lijnen kleuren, zijn jas sluiten;
 • details opmerken, de verschillen zien tussen automerken, puzzelstukjes, geheugenplaatjes;
 • geboeid luisteren naar verhaaltjes, rijmwoordjes herkennen, versjes en liedjes onthouden;
 • snoepjes tellen en verdelen, poppen op een rij zetten van groot naar klein;
 • zich vlot uitdrukken, taalspelletjes spelen, rijmen;
 • een tijdje met een spel spelen, afmaken waar hij aan begint en zijn speelgoed opruimen;
 • zich prettig en veilig voelen in de groep, zich aan afspraken en regels houden.
 
Bij de start van het eerste leerjaar kan de kleuter ook:
 • stilzitten;
 • letters onderscheiden, al lijken ze erg op elkaar;
 • goed opletten en zelfstandig werken zonder hulp;
 • begrijpen wat de leerkracht zegt en wat hij moet doen, alle klanken goed uitspreken;
 • zich aanpassen aan de grote school, ook al vraagt dit even tijd.
 
Is mijn kleuter er klaar voor?
Soms heeft een kleuter een aantal vaardigheden nog onvoldoende verworven. Dat kan zijn omdat hij te jong is, wat trager ontwikkelt of ontwikkelingsproblemen heeft.
In elk geval is het raadzaam te onderzoeken wat er aan de hand is. Daarvoor kan je bij de school en ook je CLB terecht. Je zoekt dan samen naar mogelijkheden om te helpen. Een extra steuntje kan het kleutertje wel eens over de laatste drempel heen helpen. Voor andere kleuters is de stap naar het eerste leerjaar echt te groot. Dan moeten andere oplossingen gezocht worden.
 
Hoe kan het CLB helpen?
Maak je je zorgen of heb je vragen over je kleuter en de overstap naar het eerste leerjaar, neem dan contact op met je CLB. Je CLB kan helpen met:
 • grondige informatie;
 • diepgaande bespreking;
 • individueel onderzoek.