Rechten & plichten

Recht op hulp

Als je ergens mee zit, dan heb je sowieso recht op hulp...

Beslissen over hulp

Wie beslist eigenlijk over hulpverlening?

Hulp in vertrouwen

Bij het CLB kan je terecht in alle vertrouwen. CLB'ers hebben beroepsgeheim...

Respect voor je gezin

Hulpverleners zullen altijd rekening houden met het gezin...

Je hebt inspraak

Ook wie hulp krijgt, heeft wat te zeggen.

Bijstandspersoon

Op gesprek bij het CLB? Je mag iemand meenemen als je dat liever hebt...

Bekwame minderjarige

"Een bekwame minderjarige" wat is dat voor iets?

CLB en je school

Elke school werkt samen met 1 CLB. Ze maken daar over afspraken met elkaar...

Je dossier

Lees alles over jouw CLB-dossier...

Filmpje rechten in de jeugdhulp

Bekijk het filmpje van de Kinderrechtswinkel over rechten in de jeugdhulp...