Laatste update: 14/11/2019

Systematische contactmomenten

We komen van een situatie waarin leerlingen zeven keer op medisch onderzoek kwamen bij het CLB. Vanaf het schooljaar 2019-2020 bieden wij 5 contactmomenten aan in het basis- en secundair onderwijs op de leeftijd van:   

  • 3 jaar of in de eerste kleuterklas;
  • 6 jaar of in het eerste leerjaar;
  • 9 jaar of in het vierde leerjaar;
  • 11 jaar of in het zesde leerjaar;
  • 14 jaar of in het derde jaar secundair onderwijs.

Het is de Vlaamse regering die bepaalt wanneer er systematische contactmomenten aangeboden worden. De Vlaamse regering wil dat het CLB elke leerling op vaste momenten dezelfde zorg en hulp kan aanbieden. Deze systematische contactmomenten blijven wettelijk verplicht voor iedere leerling die leerplichtig is. Verdere info over de systematische contactmoment, klik op de volgende link: Waarom op onderzoek

Naast de contactmomenten blijven de 4 vaccinatiemomenten behouden. Zie Vaccinaties.

Leerlingen die huisonderwijs (thuisonderwijs of onderwijs thuis) volgen, moeten zich voor het systematisch contactmoment, aanmelden bij een CLB naar keuze.

Voor leerlingen die een ander schooltraject lopen, gaan we een leeftijdsgebonden aanbod doen.