Laatste update: 01/03/2012

ADHD

ADHD kreeg de afgelopen jaren behoorlijk wat media aandacht.
 
De media komt met cijfers over het toenemend gebruik van Rilatine. Een behandeling met medicijnen mag pas overwogen worden als de diagnose definitief vaststaat. De diagnose moet gesteld worden door een (kinder)neuroloog of (kinder)psychiater. Jammer genoeg zijn er vaak lange wachttijden.
 
Ouders kunnen ook bij het CLB terecht kunnen als ze zich zorgen maken over het gedrag van hun kind. De CLB-medewerker kan aftoetsen hoe ernstig de klachten zijn en of er inderdaad een vermoeden van ADHD is. Ze krijgen advies en tips om met ADHD-kinderen om te gaan.
 
In heel wat scholen en CLB’s wordt de ADHD-Monitor gebruikt. Dat is een volgsysteem dat ingezet wordt door het CLB bij een vermoeden van ADHD. De ADHD-monitor verzamelt op cruciale momenten in de basisschool informatie over het functioneren van de leerling thuis en op school. Per registratiemoment worden suggesties gegeven voor (preventieve) interventies thuis en school. Er kan immers heel wat meer gedaan worden voor kinderen met ADHD dan ze alleen medicatie geven. Het CLB kan ouders hierbij helpen.