Laatste update: 08/02/2013

Zelfverwonding

Kinderen die zichzelf verwonden, vertellen ons op hun manier dat er iets fout loopt in hun leven. We informeren je hoe je hiermee kan omgaan. Speciale aandacht ook voor het boek 'zelfverwonding bij jongeren', geschreven door een CLB-collega. Informatie uit eigen huis,..