Laatste update: 22/08/2013

Pesten / Cyberpesten

Naast individuele gesprekken met de slachtoffers en de pestkoppen is het meestal nodig om klasgesprekken en structurele, organisatorische ingrepen op school te voorzien. Het informeren van de ouders over de pestaanpak op school en het inschakelen van de ouders wanneer nodig is een noodzakelijk onderdeel van het pestbeleid.
 
Bij cyberpesten is het ICT-aspect een belangrijk aandachtspunt. Een gericht gebruik van de privacyinstellingen van sociale netwerksites is een noodzakelijk ingrediënt in de aanpak van cyberpesten. Het blokkeren van de pestkoppen in dergelijke sites en het verwijderen van hun gsmnummers op de mobiele telefoon van gepeste jongeren zijn meestal noodzakelijke acties in de aanpak van cyberpesten. Zelfs het volledig verwijderen van het profiel van de jongere op een sociale netwerksite moet overwogen worden. Na het verwijderen kan een nieuw profiel op een veilige manier worden opgebouwd. Ook hier is het meestal aangewezen om in overleg met de jongere, de hulp van de ouders in te roepen gezien cyberpesten, nog meer dan het 'gewoon' pesten, geen territoriale en geen tijdsgrenzen kent. 
 
Deze pagina's maken je wegwijs in hoe je samen met de school een concrete aanpak en een continue anti-(cyber)pest-beleid kan uitwerken.