Laatste update: 08/02/2013

Hoogsensitief

Hoogsensitiviteit wordt als 'nieuwe problematiek' in de welzijnszorg en leerlingenbegeleiding geïntroduceerd. Zonder afbreuk te doen aan de noden van hoogsensitieve kinderen en de inspanningen die begeleiders en therapeuten voor deze kinderen leveren, blijven we zoeken naar een voldoende wetenschappelijke basis om die thematiek een plek te geven.