Laatste update: 08/06/2015

Vind je je weg niet op P2-dianet of ben je je login verloren?

Wat is P2-dianet?
Het P2-dianet is een webforum bereikbaar via www.p2-dianet.be. 'P2' staat voor een dubbele 'P' in 'psycho-pedagogisch'. CLB-medewerkers kunnen er terecht met hun vragen over diagnostische instrumenten. Het forum wordt beheerd vanuit Thomas More. Het wordt inhoudelijk nauwlettend opgevolgd door een ploeg van (ervarings)deskundigen. Daardoor ligt de kwaliteit van de antwoorden bijzonder hoog.
 
Voor wie is het toegankelijk? 
Dit forum is toegankelijk via een aan te vragen login. Elk CLB heeft, naast de directie, bij voorkeur twee P2-dianet-contactpersonen: één voor het basisonderwijs en één voor het secundair onderwijs. Sommige centra hebben nog een extra contactpersoon voor het team BuO. Elk van deze contactpersonen heeft een eigen login en kan vragen posten vanuit het achterliggende multidisciplinair team. Via zijn P2-dianet-contactpersoon kan elke CLB-medewerker vragen posten op het forum. 
  
Waarvoor kan je op P2-dianet terecht?
P2-dianet is bedoeld om van gedachten te wisselen over diagnostische instrumenten: Welke test gebruiken? Hoe zit het met normen? Zijn er argumenten pro of contra een aankoop? Hoe moet ik mijn ervaringen met een test interpreteren? Wat zijn de ervaringen van collega's met een test? Wat is de waarde van een nieuw aangekondigd instrument? Wat zijn de psychometrische kwaliteiten? Is dit instrument bruikbaar bij anderstaligen? Bij kansarmen? Op het forum wordt dus niet gediscussieerd over diagnostische protocollen, niet over stappenplannen, niet over teamwerking. wel over instrumenten.
 
Hoe pak je het aan?
Heb je een vraag/bedenking/klacht/good of bad practice over een instrument: bediscussieer deze eerst op je vestiging of centrum en neem er het CAP-vademecum bij. In het CAP-vademecum zit een schat aan informatie over vele relevante instrumenten. Komen jullie er niet uit, dan kan één van de P2-dianetters de vraag/bedenking/praktijkervaring posten op het forum.
 
Heb je een ander probleem?
Ken je de P2-dianet contactpersonen van je CLB nog niet? Vraag hun namen aan je coördinator of directie!
 
Ben je je login verloren? Stuur dan een mailtje naar sofie.demunter@clb-ami2.be   Sofie verschaft je een nieuwe toegang. 
 
Loop je verloren in dit elektronische forum? Hieronder vind je de handleiding!