Laatste update: 23/10/2018

Visie op diagnostiek

De centra voor leerlingenbegeleiding kiezen voor handelingsgerichte diagnostiek (HGD) die gericht is op het optimaliseren van de leer- en ontwikkelingskansen van leerlingen in hun onderwijs- en opvoedingscontext. Dit geldt in het bijzonder voor leerlingen uit prioritaire doelgroepen.
Deze visietekst kwam tot stand binnen de VCLB Werkgroep Diagnostiek en sluit aan bij de diagnostische protocollen van Prodia.
Bestanden