Laatste update: 30/10/2014

CLB onderwijsstatuut

Het "decreet CLB" regelt hoeveel personeelsleden elk CLB kan aanwerven. Dat aantal hangt af van het gewogen aantal leerlingen dat een centrum in begeleiding heeft (het gewicht van een leerling hangt af van de onderwijsvorm die hij volgt) en de taakbelasting van het centrum. Elk centrum is verplicht een basisequipe te hebben: een directeur, een arts, 2 psycho-pedagogisch consulenten, 2 maatschappelijk werkers, 2 paramedisch werkers, 2 psycho-pedagogisch werkers, 1 administratief werker of medewerker. Afhankelijk van de beschikbare omkaderingsgewichten is het centrum vrij om die equipe aan te vullen met een ervaringsdeskundige en een intercultureel bemiddelaar.
 
Personeelszaken zoals de voorwaarden voor aanwerving, benoeming, selectie, bevordering en tucht worden geregeld in het decreet rechtspositie. De loopbaan verloopt binnen het kader van deze regelgeving. Daarin bestaan er:
  • tijdelijke aanstellingen van bepaalde duur; 
  • tijdelijke aanstellingen van doorlopende duur; 
  • vaste benoemingen.
Al die aanstellingen zijn aan strikte voorwaarden gebonden.