Laatste update: 27/03/2012

Een kijk op... kinderrechten

Het CLB-decreet en het DRM 
In het CLB-decreet was al ingeschreven dat wij in de uitvoering van ons CLB-werk, rekening moeten houden met de rechten van het kind zoals beschreven in het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind. Het Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de jeugdhulp (DRM) is de Vlaamse verankering van dit Internationaal verdrag. Het decreet stelt duidelijk dat het niet tot doel heeft, de hulpverlening te juridiseren maar integendeel te focussen op de noodzakelijke kwaliteits- en houdingsaspecten van de hulpverlener, die het de jongere mogelijk moet maken, zijn rechten uit te oefenen.
 
De begeleidershouding 
Al trekt wellicht niemand van ons de rechten van kinderen en jongeren echt in twijfel. Wanneer we ermee geconfronteerd worden in onze CLB-praktijk, stellen we vast dat het niet altijd even simpel is.
En toch... het decreet verwijst heel concreet naar handelingsgericht werken, oplossingsgericht werken, motiverende gespreksvoering. De hulpverlenershouding die o.a. in deze begeleidingsmethodieken beschreven worden, worden door het DRM in een juridisch jasje gestoken. Dit betekent dat wie werkt volgens deze methodieken, heel dicht aanleunt bij de regelgeving van het DRM.
 
De wet en de praktijk! 
Met de informatie, toelichting en materialen op deze kinderrechtenpagina's willen we een brug slaan tussen de regelgeving en onze CLB-praktijk.