Laatste update: 27/03/2012

De deontologische code voor de CLB-medewerker

De eerste versie werd ontwikkeld door IIde netoverstijgende Decretale Stuurgroep en goedgekeurd op de internettendirectiedag van juni 2003.
De InternettenSamenwerkingsCel gaf de netoverstijgende werkgroep DRM de opdracht om het Decreet Rechtspositie van de Minderjarige te integreren in de deontologische code. Deze vernieuwde versie van de deontologische code van april 2011 werd goedgekeurd door de ISC.