Laatste update: 20/02/2014

Visie onderwijsloopbaanbegeleiding in onderwijs

Het Katholiek Vrij Onderwijs en VCLB hebben in 2007 een gemeenschappelijke visie-tekst over OLB in de scholengemeenschap ontwikkeld. Daarnaast hanteert het Katholiek Vrij Onderwijs ook een SOHO-visietekst uit 2009. In 2013 verscheen de de visie-tekst van het Vlaams Verbond van Katholiek Secundair Onderwijs over schoolloopbaanbegeleiding met medewerking van VCLB.

Visieteksten onderwijsloopbaanbegeleiding in het Katholiek Vrij Onderwijs

1. VVKSO en VCLB over SLB in de scholengemeenschap:
Een update van de gezamenlijke visietekst van de hand van Gust De Preter- anno 2007 - met bijlagen (1-7).
 
2. VSKO over SO-HO:
Een visietekst over de SOHO-werking van de hand van Joost Laeremans - anno 2009 - met bijlagen.

3. VVKSO en schoolloopbaanbegeleiding in het secundair onderwijs.
Mededeling VVKSO van Janwillem Ravyst (2013)