Meer lezen

 • Website VAPH

  Alle informatie over aanbod voor personen met een handicap.
 • Kennisplein (vroeger SENvzw)

  Kennisplein.be, het virtuele trefpunt voor wie mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie ondersteunt. Een plein dat aanzet tot ontmoeten, uitwisselen, ​delen, verbinden.
 • Multiplus

  Multiplus is een expertisecentrum rond personen met ernstige meervoudige beperkingen. Het richt zich tot iedereen die als hulpverlener, familielid of vrijwilliger betrokken is bij personen met ernstige meervoudige beperkingen.
 • Basisondersteuningsbudget - Trap 1 Persoonsvolgende Financiering

  Een eerste trap binnen de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap betreft het 'basisondersteuningsbudget'. Sedert 1/9/17 komen hier ook minderjarigen voor in aanmerking onder bepaalde voorwaarden. Dit basisondersteuningsbudget kan niet 'aangevraagd' worden. Het valt onder de vlaamse sociale bescherming en wordt uitgekeerd door de zorgkassen. Een basisondersteuningsbudget kan gecombineerd worden met RTH doelgroep VAPH ...bij overgang naar NRTJ vervalt het basisondersteuningsbudget. Kinderen en jongeren die op dit moment al ondersteund worden door NRTJ komen niet in aanmerking voor BOB.