Laatste update: 12/10/2015

Vroegtijdig schoolverlaten

1. Het actieplan
2. De stand van zaken
3. Het draaiboek
4. Het draaiboek - leeswijzer
 
5. Het onderzoeksrapport van SSL : VSV in 2010
6. Studiedag SSL juni 2013
7. Studiedag SSL september 2014 
8. SSL publicaties 2012-2013-2014 
 
9. Presentaties gebruikt in de OLB intervisies
    - het actieplan
    - carl lamote over betrokkenheid
    - kristof dewitte over maatregelen die werken 
 
10. Caleidoscoop over zittenblijven en VSV - augustus 2014 
 
11. Strategische nascholing VSV - 12 november 2014 
12. Het cijferrapport 2009 - 2013 
13. De conceptnota ' Samen tegen schooluitval'