Laatste update: 02/07/2013

Visie onderwijsloopbaanbegeleiding

De visie op onderwijsloopbaanbegeleiding in de Centra voor leerlingenbegeleiding kun je nalezen in twee documenten. De eerste visietekst dateert van 2005. De tweede - een aanvulling - dateert van 2009.
Contact: Johan David

Onderwijsloopbaanbegeleiding in het CLB

 
Is het nu OLB of SLB !?
Schoolloopbaanbegeleiding werd Onderwijsloopbaanbegeleiding in 2010. 
Vandaar dat beide termen - zij het gescheiden in de tijd - in gebruik zijn.   
 
Schoolloopbaanbegeleiding in CLB - 2005: 
De visie op schoolloopbaanbegeleiding werd in de eerste fase van het SLB-project geformuleerd en is gepubliceerd door Walter Magez in het SLB-vademecum. Ze werd in 2005 geactualiseerd voor de CLB-context door Eliane Boonen, Walter Magez, en Filip Mels. Pijlers van hedendaagse schoolloopbaanbegeleiding zijn:een emancipatorische benadering, gericht op de groei en de vergroting van de zelfstandigheid van de cliënteen subsidiaire opstelling met respect voor de mogelijkheden van leerlingen en ouders om zelfstandig problemen op te lossenrekening houdend met de eigen opdrachten van de school inzake schoolloopbaanbegeleiding.
 
Aanvulling - 2009: 
De visietekst: “SLB in de Centra voor Leerlingenbegeleiding, een visie voor de CLB-praktijk” van Filip Mels uit 2005 schetst een referentiekader waaraan de centra hun SLB-werking kunnen toetsen. Ook met het  BVR 'operationele doelen' blijft de dynamiek van dit kader zowel inzake doelstellingen, inhouden, acties als maatschappelijke context correct en actueel. Centra die dit referentiekader voor hun werking hebben gehanteerd zullen de operationele doelstellingen niet als een breuk of koerswijziging ervaren.   Niettemin enkele aanvullingen in deze tekst uit 2009.