Visie

Visie onderwijsloopbaanbegeleiding

De visie op onderwijsloopbaanbegeleiding in de Centra voor leerlingenbegeleiding kun je nalezen in twee documenten. De eerste visietekst dateert van 2005. De tweede - een aanvulling - dateert van 2009.

Visie onderwijsloopbaanbegeleiding in onderwijs

Het Katholiek Vrij Onderwijs en VCLB hebben in 2007 een gemeenschappelijke visie-tekst over OLB in de scholengemeenschap ontwikkeld. Daarnaast hanteert het Katholiek Vrij Onderwijs ook een SOHO-visietekst uit 2009. In 2013 verscheen de de visie-tekst van het Vlaams Verbond van Katholiek Secundair Onderwijs over schoolloopbaanbegeleiding met medewerking van VCLB.