OLB nationaal

OLB - nascholing

Nascholingen i.v.m. onderwijsloopbaanbegeleiding 2015-2016

OLB - project

Projectdocumenten - medewerkers - kalender

Op Stap naar - project

Stand van zaken i.v.m. de update van de Op Stap naar - methodiek:

Op Stap naar het SO - evaluatie

Het vernieuwde keuzewerkboekje ‘Op Stap naar het SO’ heeft er een eerste werkjaar op zitten. Tijd voor een degelijke evaluatie dus.