Laatste update: 11/12/2014

Spijbelen

  • Data van Agodi: Wie is er niet als de schoolbel rinkelt. 2012-2013
  • OBPWO-onderzoek Profiel van de spijbelaar - Prof. Spruyt -2014
  • Presentatie voltijds secundair - Prof Spruyt - 2014
Minister Crevits wenst het spijbelactieplan te integreren in het actieplan vroegtijdig schoolverlaten (november 2014). In afwachting liggen de VSV-werkzaamheden stil.
Een extra studiedag over spijbelen in DBSO volgt in maart 2015.