Laatste update: 14/11/2016

Voorbereiding startdag voor CLB's - 19 04 2017

  • Vanaf 15 december 2016 zijn de eerste vragenlijsten Studiekeuze & Motivatie ter beschikking van de OLB-teams in de centra. Ze worden bezorgd aan het teamlid van de P-discipline samen met een technische handleiding en aanbevelingen voor afname in de loop van het tweede trimester.
            
 
  • Op 19 april 2017 gaat de startdag rond beide vragenlijsten door te Leuven. De inschrijvingsprocedure start opnieuw op 1 februari 2017. We worden begeleid door de onderzoekers van de betrokken universiteiten en hogescholen.
    Het verdient aanbeveling om het juli-augustus 2016 nummer van Caleidoscoop te lezen én een beknopte casus naar de studiedag mee te brengen.

  • Meer inhoudelijke info vind je in het Caleidoscoop themanummer én in de presentaties van de studiedag 'Een stap vooruit' van 19 november 2014.
  • Vragen & opmerkingen: johan.david@vclb-koepel.be