Laatste update: 26/05/2020

Slides deeltijdse leersystemen SO

In deze 2 slides worden DBSO / Leertijd en Duaal leren naast elkaar gezet met hun respectievelijke kenmerken.