KP 5

Voorzet tot basisPPT

Versie 19/12/2019

Slides deeltijdse leersystemen SO

In deze 2 slides worden DBSO / Leertijd en Duaal leren naast elkaar gezet met hun respectievelijke kenmerken.